Ansvarsfullt spelande

Vår policy

Grundprincipen för kampanjen Changing for the Bettor är att vara den mest trovärdiga och roliga speloperatören i världen. Den grundar sig på 7 pelare;

  • Förstå problemet och de bästa lösningarna –vi har lanserat ett 5 år långt mångmiljondollarprojekt med Division on Addiction, Cambridge Health Alliance, ett Harvard Medical School universitetssjukhus.
  • Utbilda våra viktigaste intressenter – inklusive den nationella lanseringen av ungdomsutbildningsprogram med spelvälgörenhetsorganisationer samt medvetenhetskampanjer i statliga skolor.
  • Främja ansvarsfulla attityder – leda branschen i att komma överens om ansvarsfulla marknadsföringskampanjer.
  • Stärka kunderna –Vi stärker våra kunder med hjälp av algoritmer och spelkontroller för att förhindra spelproblem.
  • Ekonomiskt stöd för behövande – vi höjer vårt bidrag till forskning, utbildning och behandling inom spelberoende tiofaldigt – från 0,1 % till 1 % av vår bruttospelinkomst (GGR).
  • Vara bäst inom ansvarsfull produktdesign – utveckla ännu fler principer för ansvarsfull produktdesign.
  • Driva på stöd för kulturell förändring inom vår affärsverksamhet – säkerställa att ett säkrare tillvägagångssätt till spel stöder alla aspekter av vår verksamhet
Denna sida har senast granskats och uppdaterats: Februari 2022